You are here

SAP Business One Implementatie

Onze projectleiders zijn allround. Zij zorgen voor een goede onderlinge coördinatie en bewaken de gemaakte afspraken. Onze consultants beperken zich niet tot de functionaliteiten van de software, maar geven ook adviezen in ruimere zin. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid om bepaalde bedrijfsprocessen al dan niet te veranderen.

Onze financiële en logistieke consultants zijn uitstekend opgeleid, zijn altijd gecertificeerd door SAP en zijn echte IT professionals. Serac heeft als eerste SAP Business One Partner in Nederland de meeste ervaring en kennis in huis voor een succesvolle ERP implementatie. Door de vele implementaties die door Serac succesvol zijn uitgevoerd is veel branchkennis aanwezig. 

Serac heeft een eigen implementatie methode ontwikkeld. Vanaf het eerste verkoopgesprek tot de oplevering en de optimalisatie is het steeds helder wat u van Serac kunt verwachten en wat uw eigen inbreng moet zijn.