You are here

Helpdesk

Bij de aanschaf van software wordt er een onderhoudscontract afgesloten. Op basis van dit onderhoudscontract worden regelmatig updates en nieuwe versies van de software kosteloos ter beschikking gesteld en leveren wij helpdesk support voor uw software. Wij streven er naar om vragen en meldingen zoveel mogelijk direct te behandelen. Hiervoor zijn binnen kantooruren altijd zowel functionele gecertificeerde SAP Business One consultants als netwerk en systeem consultants telefonisch beschikbaar. Meldingen die niet direct geheel kunnen worden afgehandeld worden geregistreerd in het Serac Issue tracking systeem waarin u de voortgang van de behandeling op de voet kunt volgen. Voor SAP Business One software heeft onze helpdesk toegang tot de helpdesk van SAP. Indien gewenst kan de helpdesk support worden uitgebreid tot 7x24 uur.