You are here

Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening kent vele gezichten zoals ingenieurs, accountants, ICT-dienstverleners, advocaten, kennisinstituten en technologisch dienstverleners. De zakelijke dienstverlening is met ongeveer 200.000 bedrijven een van de belangrijkste bedrijfstakken van Nederland. Ook binnen retail en groothandel bedrijven is dienstverlening in de vorm van advies, onderhoud en garantie afhandeling steeds belangrijker om zich in de markt te onderscheiden.

Specifieke behoeften voor dienstverleners zijn:

  • Flexibiliteit in contracten en tarieven
  • Direct inzicht in bestede uren en eventueel gebruikte materialen
  • Meting van de performance van medewerkers
  • Financieel inzicht

Serac biedt met Time & Material een oplossing voor dienstverleners om de vinger aan de pols te houden. Registratie en declaratie van projecten is mogelijk, ook voor projecten met complexe prijsafspraken en complexe fiattering. Daarbij is er real time inzicht in bestede uren en materialen. Contract afspraken en tarieven kunnen helder worden vastgelegd. SAP Business One levert u het financiële overzicht.